Parliament Bills

Code Bill Status Year
D.R.3/2014 Rang Undang-undang Yayasan Guru Tun Hussein Onn 2014 Second and third reading 2014
D.R. 7/2014 Rang Undang-undang Kawalan Harga dan Antipencatutan (Pindaan) 2014 Second and third reading 2014
D.R. 6/2014 Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2014) 2014 Second and third reading 2014
D.R. 5/2014 Rang Undang-undang Penggalakan Pelaburan (Pindaan) 2014 Second and third reading 2014
D.R. 4/2014 Rang Undang-undang Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (Pindaan) 2014 Second and third reading 2014
D.R.24/2013 Rang Undang-Undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (Pindaan) 20 Second and third reading 2013
D.R.23/2013 Rang Undang-undang Saraan Hakim (Pindaan) 2013 Second and third reading 2013
D.R.13/2013 Rang Undang-undang Bahan-bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya (Pindaan) 2013 Second and third reading 2013
D.R.41/2012 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan Islam 2012 Second and third reading 2012
D.R.40/2012 RUU Perkhidmatan Kewangan 2012 Second and third reading 2012
D.R.32/2012 Rang Undang-Undang Pengurusan Strata 2012 Second and third reading 2012
D.R.12/2010 Rang Undang-Undang Pengangkutan Awam Darat 2010 Second and third reading 2010
D.R.08/2010 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010 Second and third reading 2010
D.R.05/2010 Rang Undang-Undang Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 Second and third reading 2010
D.R.01/2010 Rang Undang-Undang Institusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) (Pindaan) 2010 Second and third reading 2010
D.R.36/2009 Rang Undang-Undang Agensi Pelaporan Kredit 2009 Second and third reading 2009