Parliament Bills

<< < 1 .. 5 6 7 8 9 .. 48 > >>
Code Bill Status Year
D.R.17/2015 Rang Undang-undang Hasutan (Pindaan) 2015 Passed 2015
D.R.16/2015 Rang Undang-undang Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 2015 Passed 2015
D.R.15/2015 Rang Undang-undang Kumpulan Wang Persaraan (Pindaan) 2015 Passed 2015
D.R.14/2015 Rang Undang-undang Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 2015 Passed 2015
D.R.13/2015 Rang Undang-undang Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015 Passed 2015
D.R.12/2015 Rang Undang-undang Keterangan (Pindaan) 2015 Bacaan kali pertama 2015
D.R.10/2015 Rang Undang-undang Pencegahan Keganasan 2015 Passed 2015
D.R. 9/2015 Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2015 Bacaan kali pertama 2015
D.R. 8/2015 Rang Undang-undang Pencegahan Jenayah (Pindaan) 2015 Passed 2015
D.R. 7/2015 Rang Undang-undang Kesalahan Keselamatan (Langkah-langkah Khas) (Pindaan) 2015 Passed 2015
D.R. 6/2015 Rang Undang-undang Langkah-langkah Khas Menentang Keganasan di Luar Negara 2015 Passed 2015
D.R. 5/2015 Rang Undang-undang Penjara (Pindaan) (No.2) 2015 Passed 2015
D.R. 4/2015 Rang Undang-undang Kanun Keseksaan (Pindaan) 2015 Passed 2015
D.R. 38/2015 RUU Majlis Keselamatan Negara 2015 Passed 2015
D.R. 35/2015 RUU Persaingan (Pindaan) 2015 Withdrawn 2015
D.R. 33/2015 RUU Tabung Angkatan Tentera (Pindaan) 2015 Passed 2015
D.R. 32/2015 RUU Kewangan 2015 Passed 2015
D.R. 31/2015 RUU Perbekalan 2016 Passed 2015
D.R. 30/2015 RUU Syarikat 2015 Passed 2015
D.R. 3/2015 Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2014) 2015 Passed 2015