Parliament Bills

<< < 1 .. 49 50 51 52 > >>
Code Bill Status Year
D.R.42/1990 Rang Undang-Undang (Memperbadankan) Majlis Daya Pengeluaran Negara (Pindaan) 1990 Passed 1990
D.R.41/1990 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Bomba (Pindaan) 1990 Passed 1990
D.R.40/1990 Rang Undang-Undang Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan (Pindaan) 1990 Passed 1990
D.R.39/1990 Rang Undang-Undang Pencen (Pindaan) 1990 Passed 1990
D.R.38/1990 Rang Undang-Undang Kesatuan Sekerja (Pindaan) 1990 Passed 1990
D.R.37/1990 Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (1989 dan 1990) (No. 2) 1990 Passed 1990
D.R.36/1990 Rang Undang-Undang Duti Hiburan (Pindaan) 1990 Passed 1990
D.R.35/1990 Rang Undang-Undang Standard-Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 1990 Passed 1990
D.R.34/1990 Rang Undang-Undang Pihak Berkuasa Bersama Malaysia-Thailand 1990 Passed 1990
D.R.33/1990 Rang Undang-Undang Cukai Pendapatan (Pindaan) 1990 Passed 1990
D.R.32/1990 Rang Undang-Undang Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir Labuan 1990 Passed 1990
D.R.31/1990 Rang Undang-Undang Insurans Luar Pesisir 1990 Passed 1990
D.R.30/1990 Rang Undang-Undang Bank Luar Pesisir 1990 Passed 1990
D.R.29/1990 Rang Undang-Undang Syarikat Amanah Labuan 1990 Passed 1990
D.R.28/1990 Rang Undang-Undang Syarikat Luar Pesisir 1990 Passed 1990
D.R.27/1990 Rang Undang-Undang Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (Perbadanan) (Pindaan) 1990 Passed 1990
D.R.24/1990 Rang Undang-Undang Bekalan Elektrik 1990 Passed 1990
D.R.23/1990 Rang Undang-Undang Kastam (Pindaan) 1990 Passed 1990
D.R.21/1990 Rang Undang-Undang Lembaga Pelabuhan (Pindaan) 1990 Passed 1990
D.R.20/1990 Rang Undang-Undang Kumpulanwang Pinjaman Perumahan (Pindaan) 1990 Passed 1990