Parliament Bills

Code Bill Status Year
D.R.37/2009 Rang Undang-Undang Cukai Barang dan Perkhidmatan 2009 Withdrawn 2009
D.R.36/2009 Rang Undang-Undang Agensi Pelaporan Kredit 2009 Second and third reading 2009
D.R.35/2009 Rang Undang-Undang Perlindungan Data Peribadi 2009 Passed 2009
D.R.34/2009 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Tenaga (Pindaan) 2009 Passed 2009
D.R.33/2009 Rang Undang-Undang Kewangan (No. 2) 2009 Passed 2009
D.R.32/2009 Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 Passed 2009
D.R.31/2009 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Islam Labuan 2009 Passed 2009
D.R.30/2009 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kewangan dan Sekuriti Labuan 2009 Passed 2009
D.R.29/2009 Rang Undang-Undang Syarikat Luar Pesisir (Pindaan) 2009 Passed 2009
D.R.28/2009 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 2009 Passed 2009
D.R.27/2009 Rang Undang-Undang Amanah Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009 Passed 2009
D.R.26/2009 Rang Undang-Undang Yayasan Labuan 2009 Passed 2009
D.R.25/2009 Rang Undang-Undang Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009 Passed 2009
D.R.24/2009 Rang Undang-Undang Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 2009 Passed 2009
D.R.23/2009 Rang Undang-Undang Perkongsian Terhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad Labuan 2009 Passed 2009
D.R.14/2009 Rang Undang-Undang Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 2009 Passed 2009
D.R.09/2009 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Pindaan) 2009 Passed 2009
D.R.06/2009 Rang Undang-Undang Pelantar Benua (Pindaan) 2009 Passed 2009