Parliament Bills

<< < 1 2
Code Bill Status Year
D.R.19/1995 Rang Undang-Undang Lembaga Pelabuhan Bintulu (Pindaan) 1995 Passed 1995
D.R.18/1995 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang (Pindaan) 1995 Passed 1995
D.R.17/1995 Rang Undang-Undang Pelabuhan-Pelabuhan (Penswastaan) (Pindaan) 1995 Passed 1995
D.R.16/1995 Rang Undang-Undang Lembaga Pelabuhan (Pindaan) 1995 Passed 1995
D.R.15/1995 Rang Undang-Undang Penjara 1995 Passed 1995
D.R.14/1995 Rang Undang-Undang Tabung Angkatan Tentera dan Tabung Bekas Perajurit (Pindaan) 1995 Passed 1995
D.R.13/1995 Rang Undang-Undang Perubatan (Pindaan) 1995 Passed 1995
D.R.12/1995 Rang Undang-Undang Perbadanan Putrajaya 1995 Passed 1995
D.R.11/1995 Rang Undang-Undang Kawalan Sewa (Pindaan) 1995 Passed 1995
D.R.10/1995 Rang Undang-Undang Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana 1995 Passed 1995
D.R.09/1995 Rang Undang-Undang Koperasi (Pindaan) 1995 Passed 1995
D.R.08/1995 Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (1995) 1995 Passed 1995
D.R.07/1995 Rang Undang-Undang Zon Bebas (Pindaan) 1995 Passed 1995
D.R.06/1995 Rang Undang-Undang Eksais (Pindaan) 1995 Passed 1995
D.R.05/1995 Rang Undang-Undang Cukai Perkhidmatan (Pindaan) 1995 Passed 1995
D.R.04/1995 Rang Undang-Undang Kastam (Pindaan) 1995 Passed 1995
D.R.03/1995 Rang Undang-Undang Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) (Pindaan) 1995 Passed 1995
D.R.02/1995 Rang Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan (Pindaan) 1995 Passed 1995
D.R.01/1995 Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (1994 dan 1995) 1995 Passed 1995