Parliament Bills

<< < 1 .. 47 48 49 50 > >>
Code Bill Status Year
D.R.32/1990 Rang Undang-Undang Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir Labuan 1990 Passed 1990
D.R.31/1990 Rang Undang-Undang Insurans Luar Pesisir 1990 Passed 1990
D.R.30/1990 Rang Undang-Undang Bank Luar Pesisir 1990 Passed 1990
D.R.29/1990 Rang Undang-Undang Syarikat Amanah Labuan 1990 Passed 1990
D.R.28/1990 Rang Undang-Undang Syarikat Luar Pesisir 1990 Passed 1990
D.R.27/1990 Rang Undang-Undang Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (Perbadanan) (Pindaan) 1990 Passed 1990
D.R.24/1990 Rang Undang-Undang Bekalan Elektrik 1990 Passed 1990
D.R.23/1990 Rang Undang-Undang Kastam (Pindaan) 1990 Passed 1990
D.R.21/1990 Rang Undang-Undang Lembaga Pelabuhan (Pindaan) 1990 Passed 1990
D.R.20/1990 Rang Undang-Undang Kumpulanwang Pinjaman Perumahan (Pindaan) 1990 Passed 1990
D.R.19/1990 Rang Undang-Undang Eksais (Pindaan) 1990 Passed 1990
D.R.18/1990 Rang Undang-Undang Cukai Jualan (Pindaan) 1990 Passed 1990
D.R.17/1990 Rang Undang-Undang Perhubungan Perusahaan (Pindaan) 1990 Passed 1990
D.R.16/1990 Rang Undang-Undang Hakcipta (Pindaan) 1990 Passed 1990
D.R.15/1990 Rang Undang-Undang Institiut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (Pindaan) 1990 Passed 1990
D.R.14/1990 Rang Undang-Undang (Memperbadankan) Majlis Daya Pengeluaran Negara (Pindaan) 1990 Passed 1990
D.R.13/1990 Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (1989 dan 1990) 1990 Passed 1990
D.R.12/1990 Rang Undang-Undang Dadah Berbahaya (Langkah-Langkah Pencegahan Khas) (Pindaan) 1990 Passed 1990
D.R.11/1990 Rang Undang-Undang Zon Bebas 1990 Passed 1990
D.R.10/1990 Rang Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan (Pindaan) 1990 Passed 1990