Parliament Bills

<< < 1 .. 46 47 48 49 50 > >>
Code Bill Status Year
D.R.04/1991 Rang Undang-Undang Perindustrian Sekuriti (Pindaan) 1991 Passed 1991
D.R.03/1991 Rang Undang-Undang Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991 Passed 1991
D.R.02/1991 Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 Passed 1991
D.R.01/1991 Rang Undang-Undang Telekomunikasi (Pindaan) 1991 Passed 1991
D.R.49/1990 Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Amanah Pencen 1990 Passed 1990
D.R.47/1990 Rang Undang-Undang Perbekalan 1991 Passed 1990
D.R.46/1990 Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Disatukan (Perbelanjaan Masuk Akaun) 1990 Passed 1990
D.R.45/1990 Rang Undang-Undang Audit (Pindaan) 1990 Passed 1990
D.R.44/1990 Rang Undang-Undang Saraan Hakim (Pindaan) 1990 Passed 1990
D.R.43/1990 Rang Undang-Undang Perlindungan Kanak-kanak 1990 Passed 1990
D.R.42/1990 Rang Undang-Undang (Memperbadankan) Majlis Daya Pengeluaran Negara (Pindaan) 1990 Passed 1990
D.R.41/1990 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Bomba (Pindaan) 1990 Passed 1990
D.R.40/1990 Rang Undang-Undang Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan (Pindaan) 1990 Passed 1990
D.R.39/1990 Rang Undang-Undang Pencen (Pindaan) 1990 Passed 1990
D.R.38/1990 Rang Undang-Undang Kesatuan Sekerja (Pindaan) 1990 Passed 1990
D.R.37/1990 Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (1989 dan 1990) (No. 2) 1990 Passed 1990
D.R.36/1990 Rang Undang-Undang Duti Hiburan (Pindaan) 1990 Passed 1990
D.R.35/1990 Rang Undang-Undang Standard-Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 1990 Passed 1990
D.R.34/1990 Rang Undang-Undang Pihak Berkuasa Bersama Malaysia-Thailand 1990 Passed 1990
D.R.33/1990 Rang Undang-Undang Cukai Pendapatan (Pindaan) 1990 Passed 1990