Parliament Bills

<< < 1 .. 46 47 48 49 50 .. 52 > >>
Code Bill Status Year
D.R.32/1992 Rang Undang-Undang Syarikat (Pindaan) (No. 3) 1992 Passed 1992
D.R.31/1992 Rang Undang-Undang Telekomunikasi (Pindaan) 1992 Passed 1992
D.R.30/1992 Rang Undang-Undang Kewangan (No. 2) 1992 Passed 1992
D.R.29/1992 Rang Undang-Undang Perbekalan 1993 Passed 1992
D.R.28/1992 Rang Undang-Undang Pemberian Mengikut Bilangan Orang 1992 Passed 1992
D.R.27/1992 Rang Undang-Undang Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (Perbadanan) (Pindaan) Passed 1992
D.R.24/1992 Rang Undang-Undang Koperasi 1992 Passed 1992
D.R.23/1992 Rang Undang-Undang Pusat Jagaan 1992 Passed 1992
D.R.21/1992 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang (Pindaan) 1992 Passed 1992
D.R.20/1992 Rang Undang-Undang Jualan Langsung 1992 Passed 1992
D.R.19/1992 Rang Undang-Undang Hiburan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1992 Passed 1992
D.R.18/1992 Rang Undang-Undang Mahkamah-Mahkamah Anak Negeri (Bidang Kuasa Jenayah) ringkas (Pindaan) 1992 Passed 1992
D.R.47/1991 Rang Undang-Undang Ahli Parlimen (Saraan) (Pindaan) 1991 Passed 1991
D.R.46/1991 Rang Undang-Undang Duti Import (Pengesahan) 1991 Passed 1991
D.R.45/1991 Rang Undang-Undang Industri Pelancongan 1991 Passed 1991
D.R.44/1991 Rang Undang-Undang Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia 1991 Passed 1991
D.R.43/1991 Rang Undang-Undang Lembaga Pembangunan Labuan 1991 Passed 1991
D.R.42/1991 Rang Undang-Undang Pinjaman (Tabung Antarabangsa bagi Pembangunan Pertanian) 1991 Passed 1991
D.R.41/1991 Rang Undang-Undang Tabung Antarabangsa bagi Pembangunan Pertanian 1991 Passed 1991
D.R.40/1991 Rang Undang-Undang Pembatalan Pengecualian Daripada Bayaran Duti-Duti Setem 1991 Passed 1991