Parliament Bills

<< < 1 2 3 > >>
Code Bill Status Year
D.R.26/2010 Rang Undang-Undang Perbadanan Stadium Malaysia 2010 Passed 2010
D.R.25/2010 Rang Undang-Undang Kerja (Pindaan) 2010 Withdrawn 2010
D.R.24/2010 Rang Undang-Undang Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2010 Passed 2010
D.R.23/2010 Rang Undang-Undang Kanak-Kanak dan Orang Muda (Pekerjaan) (Pindaan) 2010 Passed 2010
D.R.22/2010 Rang Undang-Undang Antipemerdagangan Orang (Pindaan) 2010 Passed 2010
D.R.21/2010 Rang Undang-Undang Mahkamah Rendah (Pindaan) 2010 Passed 2010
D.R.20/2010 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (Pindaan) 2010 Passed 2010
D.R.19/2010 Rang Undang-Undang Pelindungan Pengguna (Pindaan) 2010-DR Passed 2010
D.R.18/2010 Rang Undang-Undang Sewa Beli (Pindaan) 2010 Passed 2010
D.R.17/2010 Rang Undang-Undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2010 Passed 2010
D.R.16/2010 Rang Undang-Undang Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 Passed 2010
D.R.15/2010 Rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan (Pindaan) 2010 Withdrawn 2010
D.R.14/2010 Rang Undang-Undang Setem (Pindaan) 2010 Passed 2010
D.R.13/2010 Rang Undang-Undang Jualan Langsung (Pindaan) 2010 Passed 2010
D.R.12/2010 Rang Undang-Undang Pengangkutan Awam Darat 2010 Second and third reading 2010
D.R.11/2010 Rang Undang-Undang Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (Pindaan) 2010 Passed 2010
D.R.10/2010 Rang Undang-Undang Pelesenan Kenderaan Pelancongan (Pindaan) 2010 Passed 2010
D.R.09/2010 Rang Undang-Undang Keretapi (Pindaan) 2010 Passed 2010
D.R.08/2010 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 2010 Second and third reading 2010
D.R.07/2010 Rang Undang-Undang Persaingan 2010 Passed 2010