Parliament Bills

<< < 1 2 3 > >>
Code Bill Status Year
D.R.31/2006 Rang Undang-Undang Ahli Parlimen (Saraan)(Pindaan) 2006 Passed 2006
D.R.30/2006 Rang Undang-Undang Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (Pindaan) 2006 Passed 2006
D.R.29/2006 Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2006) 2006 Passed 2006
D.R.28/2006 Rang Undang-Undang Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Peruntukan Khas)(Pindaan) 2006 Passed 2006
D.R.27/2006 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Koperasi Malaysia 2006 Passed 2006
D.R.26/2006 Rang Undang-Undang Kastam (Pindaan) 2006 Passed 2006
D.R.25/2006 Rang Undang-Undang Pusat Jagaan (Pindaan) 2006 Passed 2006
D.R.24/2006 Rang Undang-Undang Taman Asuhan Kanak-Kanak (Pindaan) 2006 Passed 2006
D.R.23/2006 Rang Undang-Undang Kepentingan Antarabangsa Mengenai Kelengkapan Bergerak (Pesawat Udara) 2006 Passed 2006
D.R.22/2006 Rang Undang-Undang Penduduk dan Pembangunan Keluarga (Pindaan) 2006 Passed 2006
D.R.19/2006 Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Yayasan Tunku Abdul Rahman (Pindaan) 2006 Passed 2006
D.R.18/2006 Rang Undang-Undang Bank Negara Malaysia (Pindaan) 2006 Passed 2006
D.R.17/2006 Rang Undang-Undang Perdagangan Elektronik 2006 Passed 2006
D.R.16/2006 Rang Undang-Undang Kawalan Bekalan (Pindaan) 2006 Passed 2006
D.R.15/2006 Rang Undang-Undang Garis Pangkal Zon Maritim 2006 Passed 2006
D.R.14/2006 Rang Undang- Undang Ordinan No.7 (Kuasa-Kuasa Perlu) Dharurat (Pindaan) 2006 Passed 2006
D.R.13/2006 Rang Undang- Undang Zon Ekonomi Eksklusif (Pindaan) 2006 Passed 2006
D.R.12/2006 Rang Undang-Undang Pelindung 2006 Passed 2006
D.R.11/2006 Rang Undang-Undang Akta Profesion Undang-Undang (Pindaan) 2006 Passed 2006
D.R.10/2006 Rang Undang- Undang Lembaga Lada Malaysia 2006 Passed 2006