Parliament Bills

<< < 1 2 3 > >>
Code Bill Status Year
D.R.34/1997 Rang Undang-Undang Syarikat (Pindaan) 1997 Passed 1997
D.R.33/1997 Rang Undang-Undang Bank Negara Malaysia (Pindaan) 1997 Passed 1997
D.R.32/1997 Rang Undang-Undang Pengurupan Wang 1997 Passed 1997
D.R.31/1997 Rang Undang-Undang Pencen Pihak-pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980 Passed 1997
D.R.30/1997 Rang Undang-Undang Pencegahan Rasuah 1997 Passed 1997
D.R.29/1997 Rang Undang-Undang Pembahagian (Pindaan) 1997 Passed 1997
D.R.28/1997 Rang Undang-Undang Ahli Parlimen (Saraan) (Pindaan) 1997 Passed 1997
D.R.27/1997 Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (1997) 1997 Passed 1997
D.R.24/1997 Pengambilan Tanah (Pindaan) 1997 Passed 1997
D.R.23/1997 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Bersama (Pegawai Hal-Ehwal Islam) 1997 Passed 1997
D.R.21/1997 Rang Undang-Undang Peguambela (Sabah) (Pindaan) 1997 Passed 1997
D.R.20/1997 Rang Undang-Undang Cukai Pendapatan (Pindaan) 1997 Passed 1997
D.R.19/1997 Rang Undang-Undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 1995 Passed 1997
D.R.18/1997 Rang Undang-Undang Tafsiran (Pindaan) 1997 Passed 1997
D.R.17/1997 Rang Undang-Undang Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara (Penggantian dan Pembubaran) 1997 Passed 1997
D.R.16/1997 Rang Undang-Undang Lembaga Letrik Sabah (Pindaan) 1997 Passed 1997
D.R.15/1997 Rang Undang-Undang Hakcipta (Pindaan) 1997 Passed 1997
D.R.14/1997 Rang Undang-Undang Penggalakan Pelaburan 1986 Passed 1997
D.R.13/1997 Rang Undang-Undang Kawalan Sewa (Pemansuhan) 1997 Passed 1997
D.R.12/1997 Rang Undang-Undang Pendaftaran Ahli Farmasi (Pindaan) 1997 Passed 1997