Parliament Bills

<< < 1 2 3 > >>
Code Bill Status Year
D.R.23/1994 Rang Undang-Undang Insurans (Pindaan) 1994 Passed 1994
D.R.21/1994 Rang Undang-Undang Pencen Pihak- Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan (Pindaan) 1994 Passed 1994
D.R.20/1994 Rang Undang-Undang Askar Timbalan Setia Negeri Johor (Pembubaran dan Pemansuhan) 1994 Passed 1994
D.R.19/1994 Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Simpanan Keretapi Tanah Melayu (Pembubaran) 1994 Passed 1994
D.R.18/1994 Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (1994) 1994 Passed 1994
D.R.17/1994 Rang Undang-Undang Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah (Pindaan) 1994 Passed 1994
D.R.16/1994 Rang Undang-Undang Mahkamah Rendah (Pindaan) 1994 Passed 1994
D.R.15/1994 Rang Undang-Undang Makhamah Kehakiman (Pindaan) 1994 Passed 1994
D.R.14/1994 Rang Undang-Undang Perlembagaan (Pindaan) 1994 Passed 1994
D.R.13/1994 Rang Undang-Undang Perempuan Bersuami (Pindaan) 1994 Passed 1994
D.R.12/1994 Rang Undang-Undang Keganasan Rumah Tangga 1994 Passed 1994
D.R.11/1994 Rang Undang-Undang Kesalahan Pilihanraya (Pindaan) 1994 Passed 1994
D.R.10/1994 Rang Undang-Undang Pilihanraya (Pindaan) 1994 Passed 1994
D.R.09/1994 Rang Undang-Undang Tabung Angkatan Tentera (Pindaan) 1994 Passed 1994
D.R.08/1994 Rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan (Pindaan) 1994 Passed 1994
D.R.07/1994 Rang Undang-Undang Kawalan Harga (Pindaan) 1994 Passed 1994
D.R.06/1994 Rang Undang-Undang Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 Passed 1994
D.R.05/1994 Rang Undang-Undang Perkapalan Saudagar (Pindaan) 1994 Passed 1994
D.R.04/1994 Rang Undang-Undang Lembaga Padi dan Beras Negara (Syarikat Pengganti) 1994 Passed 1994
D.R.03/1994 Rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras 1994 Passed 1994