Parliament Bills

<< < 1 2 3 > >>
Code Bill Status Year
D.R.27/1991 Rang Undang-Undang Relif Spesifik (Pindaan) 1991 Passed 1991
D.R.21/1991 Rang Undang-Undang Keretapi 1991 Passed 1991
D.R.20/1991 Rang Undang-Undang Perlembagaan (Pindaan) 1991 Passed 1991
D.R.19/1991 Rang Undang-Undang Kelab Lumba Kuda (Ambiltagan Awam) (Pindaan dan Perluasan) 1991 Passed 1991
D.R.18/1991 Rang Undang-Undang Lembaga Loteri Perkhidmatan Masyarakat dan Kebajikan (Pembubaran) 1991 Passed 1991
D.R.17/1991 Rang Undang-Undang Optik 1991 Passed 1991
D.R.16/1991 Rang Undang-Undang Bank Negara Malaysia (Pindaan) 1991 Passed 1991
D.R.15/1991 Rang Undang-Undang Ahli Parlimen (Saraan) (Pindaan) 1991 Passed 1991
D.R.14/1991 Rang Undang-Undang Perkhidmatan-Perkhidmatan Lapangan Terbang dan Penerbangan (Syarikat Pengendali) Passed 1991
D.R.13/1991 Rang Undang-Undang Penerbangan Awam (Pindaan) 1991 Passed 1991
D.R.12/1991 Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (1990 dan 1991) 1991 Passed 1991
D.R.11/1991 Rang Undang-Undang Kerajaan Tempatan (Pindaan) 1991 Passed 1991
D.R.10/1991 Rang Undang-Undang Mahkamah-Mahkamah Anak Negeri (Bidang Kuasa Jenayah) 1991 Passed 1991
D.R.09/1991 Rang Undang-Undang Pengambilan Tanah (Pindaan) 1991 Passed 1991
D.R.08/1991 Rang Undang-Undang Perlindungan Kanak-kanak 1991 Passed 1991
D.R.07/1991 Rang Undang-Undang Insurans (Pindaan) 1991 Passed 1991
D.R.06/1991 Rang Undang-Undang Perkapalan Saudagar (Pindaan) 1991 Passed 1991
D.R.05/1991 Rang Undang-Undang Syarikat (Pindaan) 1991 Passed 1991
D.R.04/1991 Rang Undang-Undang Perindustrian Sekuriti (Pindaan) 1991 Passed 1991
D.R.03/1991 Rang Undang-Undang Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991 Passed 1991