Parliament Bills

<< < 1 2 3 4 .. 46 > >>
Code Bill Status Year
D.R.35/2017 RUU Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Warga Emas Swasta 2017 Passed 2017
D.R.34/2017 RUU Perbadanan Harta Intelek Malaysia (Pindaan) 2017 Passed 2017
D.R.33/2017 RUU Membaharui Undang-Undang (Perkahwinan dan Perceraian) ( Pindaan) 2017 Passed 2017
D.R.32/2017 RUU Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (Pindaan) 2017 Passed 2017
D.R.31/2017 RUU Tabung Angkatan Tentera (Pindaan) 2017 Passed 2017
D.R.30/2017 RUU Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (Pindaan) 2017 Passed 2017
D.R.29/2017 RUU Setem (Pindaan) 2017 Withdrawn 2017
D.R.28/2017 RUU Perkapalan Saudagar (Pindaan) 2017 Passed 2017
D.R.27/2017 RUU Sistem Insurans Pekerjaan 2017 Withdrawn 2017
D.R.26/2017 RUU Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah (Pindaan) 2017 Passed 2017
D.R.25/2017 RUU Bantuan Guaman (Pindaan) 2017 Passed 2017
D.R.24/2017 RUU Akses kepada Sumber Biologi dan Perkongsian Faedah 2017 Passed 2017
D.R.23/2017 RUU Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (Pindaan) 2017 Passed 2017
D.R.22/2017 RUU Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (Pindaan) 2017 Passed 2017
D.R.21/2017 RUU Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (Pindaan) 2017 Passed 2017
D.R.20/2017 RUU Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (Pindaan) 2017 Passed 2017
D.R.19/2017 RUU Perihal Dagangan (Pindaan) 2017 Passed 2017
D.R.18/2017 RUU Kawalan Harga dan Antipencatutan (Pindaan) 2017 Passed 2017
D.R.17/2017 RUU Pencegahan Jenayah (Pindaan) 2017 Passed 2017
D.R.16//2017 RUU Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan (Pindaan) 2017 Passed 2017