Parliament Bills

1 2 > >>
Code Bill Status Year
D.R.3/2014 Rang Undang-undang Yayasan Guru Tun Hussein Onn 2014 Second and third reading 2014
D.R.2/2014 Rang Undang-undang Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014 Passed 2014
D.R.1/2014 Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2013) 2014 Passed 2014
D.R. 9/2014 Rang Undang-undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Pindaan) 2014 Passed 2014
D.R. 8/2014 Rang Undang-undang Suruhanjaya Koperasi Malaysia (Pindaan) 2014 Passed 2014
D.R. 7/2014 Rang Undang-undang Kawalan Harga dan Antipencatutan (Pindaan) 2014 Second and third reading 2014
D.R. 6/2014 Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2014) 2014 Second and third reading 2014
D.R. 5/2014 Rang Undang-undang Penggalakan Pelaburan (Pindaan) 2014 Second and third reading 2014
D.R. 4/2014 Rang Undang-undang Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (Pindaan) 2014 Second and third reading 2014
D.R. 31/2014 Rang Undang-Undang Malaysian Airline System Berhad (Pentadbiran) 2014 Passed 2014
D.R. 30/2014 Rang Undang-Undang Teknologis Dan Juruteknik 2014 Passed 2014
D.R. 29/2014 Rang Undang-undang Pendidikan (Pindaan) 2014 Passed 2014
D.R. 28/2014 Rang Undang-undang Kawalan Bekalan (Pindaan) 2014 Passed 2014
D.R. 26/2014 Rang Undang-undang Perhubungan Perusahaan (Pindaan) 2014 Passed 2014
D.R. 25/2014 Rang Undang-Undang Penghasilan Bersih Perjanjian Kewangan 2014 Passed 2014
D.R. 24/2014 Rang Undang-undang Dadah Berbahaya (Pindaan) (No. 2) 2014 Bacaan kali pertama 2014
D.R. 23/2014 Rang Undang-undang Ahli Parlimen (Saraan) (Pindaan) 2014 Passed 2014
D.R. 22/2014 Rang Undang-undang Juruukur Bahan (Pindaan) 2014 Passed 2014
D.R. 21/2014 Rang Undang-undangArkitek (Pindaan) 2014 Passed 2014
D.R. 20/2014 Rang Undang-undang Pendaftaran Jurutera (Pindaan) 2014 Passed 2014