Parliament Bills

1 2 3 > >>
Code Bill Status Year
D.R.48/2010 Rang Undang-Undang Maktab Kerjasama (Perbadanan) (Pindaan) 2010 Passed 2010
D.R.47/2010 Rang Undang-Undang Tenaga Boleh Baharu 2010 Passed 2010
D.R.46/2010 Rang Undang-Undang Hak Cipta (Pindaan) 2010 Passed 2010
D.R.45/2010 Rang Undang-Undang Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu 2010 Withdrawn 2010
D.R.44/2010 Rang Undang-Undang Perkhidmatan Kuarantin Dan Pemeriksaan Malaysia 2010 Passed 2010
D.R.43/2010 Rang Undang-Undang Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari 2010 Passed 2010
D.R.42/2010 Rang Undang-Undang Timbang Tara (Pindaan) 2010 Passed 2010
D.R.39/2010 Rang Undang-Undang Perkapalan Saudagar (Pencemaran Minyak) (Pindaan) 2010 Passed 2010
D.R.38/2010 Rang Undang-Undang Perkapalan Saudagar (Pindaan dan Peluasan) 2010 Passed 2010
D.R.37/2010 Rang Undang-Undang Kewangan (No. 2) 2010 Passed 2010
D.R.36/2010 Rang Undang-undang Perbekalan 2011 Passed 2010
D.R.35/2010 Rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan (Pindaan) 2010 Passed 2010
D.R.34/2010 Rang Undang-Undang Juruanalisis Makanan 2010 Passed 2010
D.R.33/2010 Rang Undang-Undang Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara 2010 Passed 2010
D.R.32/2010 Rang Undang-Undang Bank Simpanan Nasional (Pindaan) 2010 Passed 2010
D.R.31/2010 Rang Undang-undang Akta Fi (Jabatan Meteorologi Malaysia) (Pengesahan) 2010 Passed 2010
D.R.30/2010 Rang Undang-Undang Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah (Pindaan) 2010 Passed 2010
D.R.29/2010 Rang Undang-Undang Kawalan Harga dan Antipencatutan 2010 Passed 2010
D.R.28/2010 Rang Undang-Undang Pemberi Pinjam Wang (Pindaan) 2010 Passed 2010
D.R.27/2010 Rang Undang-Undang Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (Pemerbadanan) (Pindaan) 2010 Passed 2010