Parliament Bills

1 2 3 > >>
Code Bill Status Year
D.R.57/2007 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Aduan Khas 2007 Passed 2007
D.R.56/2007 Rang Undang-Undang Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur 2007 Passed 2007
D.R.55/2007 Rang Undang-Undang Tafsiran (Pindaan) 2007 Passed 2007
D.R.54/2007 Rang Undang-Undang Bank Negara Malaysia (Pindaan) 2007 Passed 2007
D.R.53/2007 Rang Undang-Undang Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara 2007 Passed 2007
D.R.52/2007 Rang Undang-Undang Orang Kurang Upaya Passed 2007
D.R.51/2007 Rang Undang-Undang Perbadanan Produktiviti Negara (Pemerbadanan)(Pindaan) 2007 Passed 2007
D.R.50/2007 Rang Undang-Undang Perdagangan Antarabangsa Mengenai Spesies Terancam 2007 Passed 2007
D.R.49/2007 Rang Undang-Undang Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2007 Passed 2007
D.R.48/2007 Rang Undang-Undang Harta Pusaka Kecil (Pembahagian)(Pindaan) 2007 Passed 2007
D.R.45/2007 Rang Undang-Undang Bank Pertanian Malaysia Berhad 2007 Passed 2007
D.R.44/2007 Rang Undang-Undang Kewangan 2007 Passed 2007
D.R.43/2007 Rang Undang-Undang Perbekalan 2008 Passed 2007
D.R.42/2007 Rang Undang-Undang Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia (Pindaan) 2007 Passed 2007
D.R.41/2007 Rang Undang-Undang Pembangunan Mineral (Pindaan) 2007 Passed 2007
D.R.40/2007 Rang Undang-Undang Ahli Parlimen (Saraan)(Pindaan) 2007 Passed 2007
D.R.39/2007 Rang Undang-Undang Pemberian Pertambahan Hasil (Pindaan) 2007 Passed 2007
D.R.38/2007 Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2007) 2007 Passed 2007
D.R.36/2007 Rang Undang-Undang Pilihan Raya (Pindaan) 2007 Passed 2007
D.R.35/2007 Rang Undang-Undang Takaful (Pindaan) 2007 Passed 2007