Parliament Bills

1 2 3 > >>
Code Bill Status Year
D.R.52/2006 Rang Undang-Undang Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2006 Passed 2006
D.R.51/2006 Rang Undang-Undang Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar 2006 Passed 2006
D.R.50/2006 Rang Undang-Undang Bangunan dan Harta Bersama (Penyenggaraan dan Pengurusan) 2006 Passed 2006
D.R.49/2006 Rang Undang-Undang Hak Milik Strata (Pindaan) 2006 Passed 2006
D.R.48/2006 Rang Undang-Undang Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Perlesenan)(Pindaan) 2006 Passed 2006
D.R.47/2006 Rang Undang-Undang Jalan, Parit dan Bangunan (Pindaan) 2006 Passed 2006
D.R.45/2006 Rang Undang-Undang Pendaftaran Jurutera (Pindaan) 2006 Passed 2006
D.R.44/2006 Rang Undang-Undang Industri Biobahan Api Malaysia 2006 Passed 2006
D.R.43/2006 Rang Undang-Undang Cukai Perkhidmatan (Pindaan) 2006 Passed 2006
D.R.42/2006 Rang Undang-Undang Cukai Jualan (Pindaan) 2006 Passed 2006
D.R.41/2006 Rang Undang-Undang Eksais (Pindaan) 2006 Passed 2006
D.R.40/2006 Rang Undang-Undang Kastam (Pindaan)( No. 2) 2006 Passed 2006
D.R.39/2006 Rang Undang-Undang Biokeselamatan 2006 Passed 2006
D.R.38/2006 Rang Undang-Undang Koperasi (Pindaan) 2006 Passed 2006
D.R.37/2006 Rang Undang-Undang Pertubuhan Peladang (Pindaan) 2006 Passed 2006
D.R.36/2006 Rang Undang-Undang Persatuan Nelayan (Pindaan) 2006 Passed 2006
D.R.35/2006 Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Persaraan 2006 Passed 2006
D.R.34/2006 Rang Undang-Undang Kewangan 2006 Passed 2006
D.R.33/2006 Rang Undang-Undang Hakmilik Anak Negeri Labuan 2006 Passed 2006
D.R.32/2006 Rang Undang-Undang Perbekalan 2007 Passed 2006