Parliament Bills

1 2 > >>
Code Bill Status Year
D.R.32/1999 Rang Undang-Undang Cukai Jualan (Pindaan) 1999 Passed 1999
D.R.31/1999 Rang Undang-Undang Cukai Pendapatan (Pindaan) (No. 2) 1999 Passed 1999
D.R.30/1999 Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Disatukan (Perbelanjaan Masuk Akaun) 1999 Passed 1999
D.R.29/1999 Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (No. 2) 1999 Passed 1999
D.R.27/1999 Rang Undang-Undang Kewangan 1999 Passed 1999
D.R.24/1999 Rang Undang-Undang Kanak-Kanak 1999 Passed 1999
D.R.21/1999 Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (No. 2) 1999 Passed 1999
D.R.20/1999 Rang Undang-Undang Jualan Dadah (Pindaan) 1999 Passed 1999
D.R.19/1999 Rang Undang-Undang Penjagaan Budak (Pindaan) 1999 Passed 1999
D.R.18/1999 Rang Undang-Undang Pelindungan Pengguna 1999 Passed 1999
D.R.17/1999 Rang Undang-Undang Badan Berkanun (Kuasa Meminjam) 1999 Passed 1999
D.R.16/1999 Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (1999) 1999 Passed 1999
D.R.15/1999 Rang Undang-Undang Hubungan Konsular (Konvensyen Vienna) 1999 Passed 1999
D.R.14/1999 Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Buruh India Selatan (Pembubaran) 1999 Passed 1999
D.R.13/1999 Rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan (Pindaan) 1999 Passed 1999
D.R.12/1999 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999 Passed 1999
D.R.11/1999 Rang Undang-Undang Penerbangan Awam (Pindaan) 1999 Passed 1999
D.R.10/1999 Rang Undang-Undang Penyemakan Undang-Undang (Pindaan) 1999 Passed 1999
D.R.09/1999 Rang Undang-Undang Cukai Perkhidmatan (Pindaan) 1999 Passed 1999
D.R.08/1999 Rang Undang-Undang Eksais (Pindaan) 1999 Passed 1999