Parliament Bills

1 2 > >>
Code Bill Status Year
D.R.39/1998 Rang Undang-Undang Duti Timbal Balas dan Anti-Lambakan (Pindaan) 1998 Passed 1998
D.R.38/1998 Rang Undang-Undang Levi Keuntungan Luar Biasa 1998 Passed 1998
D.R.37/1998 Rang Undang-Undang Kewangan (No.2) 1998 Passed 1998
D.R.36/1998 Rang Undang-Undang Perbekalan (1999) 1998 Passed 1998
D.R.35/1998 Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Yayasan Tunku Abdul Rahman (Pindaan) 1998 Passed 1998
D.R.34/1998 Rang Undang-Undang Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (Pindaan) 1998 Passed 1998
D.R.33/1998 Rang Undang-Undang Bank Pertanian Malaysia (Pindaan) 1998 Passed 1998
D.R.32/1998 Rang Undang-Undang Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (Pindaan) 1998 Passed 1998
D.R.31/1998 Rang Undang-Undang Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (Pindaan) 1998 Passed 1998
D.R.30/1998 Rang Undang-Undang Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (Pindaan) 1998 Passed 1998
D.R.29/1998 Rang Undang-Undang Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (Pindaan) 1998 Passed 1998
D.R.28/1998 Rang Undang-Undang Lembaga Pertubuhan Peladang (Pindaan) 1998 Passed 1998
D.R.27/1998 Rang Undang-Undang Perindustrian Niaga Hadapan (Pindaan) 1998 Passed 1998
D.R.24/1998 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 1998 Passed 1998
D.R.23/1998 Rang Undang-Undang Syarikat (Pindaan) (No.2) 1998 Passed 1998
D.R.21/1998 Rang Undang-Undang Francais 1998 Passed 1998
D.R.20/1998 Rang Undang-Undang Kebankrapan (Pindaan) 1998 Passed 1998
D.R.19/1998 Rang Undang-Undang Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan (Pindaan) 1998 Passed 1998
D.R.18/1998 Rang Undang-Undang Kanun Tanah Negara (Pindaan) 1998 Passed 1998
D.R.16/1998 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 Passed 1998