Parliament Bills

1 2 > >>
Code Bill Status Year
D.R.42/1995 Rang Undang-Undang Universiti dan Kolej Universiti (Pindaan) 1995 Passed 1995
D.R.41/1995 Rang Undang-Undang Pasport (Pindaan) 1995 Passed 1995
D.R.40/1995 Rang Undang-Undang Kanun Tanah Negara (Pindaan) 1995 Passed 1995
D.R.39/1995 Rang Undang-Undang Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan 1995 Passed 1995
D.R.38/1995 Rang Undang-Undang Perindustrian Sekuriti (Pindaan) 1995 Passed 1995
D.R.37/1995 Rang Undang-Undang Standard Malaysia 1995 Passed 1995
D.R.36/1995 Rang Undang-Undang Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pindaan) 1995 Passed 1995
D.R.35/1995 Rang Undang-Undang Pendidikan 1995 Passed 1995
D.R.34/1995 Rang Undang-Undang Pampasan Pekerja (Pindaan) 1995 Passed 1995
D.R.33/1995 Rang Undang-Undang Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) (Pindaan) 1995 Passed 1995
D.R.32/1995 Rang Undang-Undang Hakmilik Strata (Pindaan) 1995 Passed 1995
D.R.31/1995 Rang Undang-Undang Kewangan (No. 2) 1995 Passed 1995
D.R.30/1995 Rang Undang-Undang Perbekalan 1996 Passed 1995
D.R.29/1995 Rang Undang-Undang Perbadanan Pembangunan Bandar (Syarikat Pengganti) 1995 Passed 1995
D.R.28/1995 Rang Undang-Undang Perbadanan Pembangunan Bandar (Pembubaran) 1995 Passed 1995
D.R.27/1995 Rang Undang-Undang Pembangunan Sumber Manusia (Pindaan) 1995 Passed 1995
D.R.24/1995 Rang Undang-Undang Perancangan Bandar dan Desa (Pindaan) 1995 Passed 1995
D.R.23/1995 Rang Undang-Undang Perancang Bandar 1995 Passed 1995
D.R.21/1995 Rang Undang-Undang Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 1995 Passed 1995
D.R.20/1995 Rang Undang-Undang Dewan Bahasa dan Pustaka (Pindaan dan Perluasan) 1995 Passed 1995